CRKBO Registratie

SK Coaching & Consultancy (SK CC) is, in persoon van Saskia Kreuger, opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent een officiële erkenning van de kwaliteit van de trainingsactiviteiten.

 

 

In het register worden alleen instellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in het register heeft SK CC een intensieve audit moeten ondergaan.

Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (brancheorganisatie voor training en opleiding) en de VOI (Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica). Hierin worden onder meer kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Samengevat: kiest u voor SK CC dan kiest u voor aangetoonde kwaliteit en zekerheid!

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: